จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 18.00 น.
COMPLETE AUTO RUBBER MFG. CO., LTD.COMPLETE AUTO RUBBER MFG. CO., LTD.COMPLETE AUTO RUBBER MFG. CO., LTD.
(จันทร์ - ศุกร์)
[email protected]
ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง ชลบุรี 20000
COMPLETE AUTO RUBBER MFG. CO., LTD.COMPLETE AUTO RUBBER MFG. CO., LTD.COMPLETE AUTO RUBBER MFG. CO., LTD.
บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

ประวัติองค์กร

          บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 1996 ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มต้นจำนวน 20,000,000 บาท เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับบริษัท นากาโน่ รับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด โดยทางบริษัท นากาโน่ ได้ส่งผู้บริหารจากญี่ปุ่นเข้ามาบริหารงาน 1 ท่าน ในตำแหน่ง Managing Director ในช่วงปี 1996 – 2007 โดยภายหลัง ในปี 2010 ได้ถอนหุ้นและคงเหลือกลุ่มซัมมิทถือหุ้นไว้จนถึงปัจจุบัน

          แต่เดิมบริษัทตั้งอยู่ที่ ถนนสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ต่อมาในปี 2001 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมเป็น 40,000,000 บาท โดยวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อเป็นการขยายตลาดในลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นและย้ายฐานการผลิตไปยังนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้ชื่อเสียงด้านคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยเริ่มทำการผลิตในวันที่ 4 มกราคม 2003 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

เกี่ยวกับเรา

ชื่อบริษัท
บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด
ก่อตั้งเมื่อ

เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2539

ที่ตั้ง

700/498 หมู่ที่ 7  ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

กรรมการผู้จัดการ
คุณสันติ พัฒนะเมลือง
ทุนจดทะเบียนบริษัท

40 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ
ชิ้นส่วนประเภทยาง สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ
ประวัติ

2001

Increased registered capital to 40,000,000 Baht for business expansion

2008

Promote Appointed Mr. Santi Patanatmarueng as Managing Director

2013

Started manufacturing Extrusion & Mandrel products

1996

Established business with capital 20,000,000 Baht , Main 2 partners Summit Corporation (Thailand) & Nagano Rubber Industries Co., Ltd , Started manufacturing rubber , Location on Sathupradit road, Yannawa, Bangkok

2010

Nagano withdrew shares from the company

2015

Started manufacturing plastic products included PVC, TPE

2017

Invested in new mixing line to increase capacity increasing
574764
ค่านิยมองค์กร บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด
บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

เป้าหมาย และวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
  • เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทยางสังเคราะห์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ มีความน่าเชื่อถือ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัยให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • สร้างทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ยาง และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • สร้างผลิตภัณฑ์เป้าหมายและจุดแข็งของผลิตภัณฑ์
  • จัดให้มีกำลังแรงงานและเครื่องจักรที่ทันสมัย
  • ดำเนินโครงการด้าน CSR
  • เป็นผู้ผลิต OEM ยานยนต์
  • ใช้วัตถุดิบและซัพพลายเออร์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
  • รักษาระดับเป้าหมายของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิต
บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

ลูกค้าของเรา

บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

ใบรับรอง